Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door: De Dokter Reyskens - Dokter Jame BVBA voor patiënten beheer. Dit gebeurt volgens de aanwijzingen van de GDPR (General Data Protection Regulation).

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dat telefonisch mee te delen. U kan ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Algemene privacyverklaring:

Als Dokter Reyskens - Dokter Jame BVBA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Dokter Reyskens - Dokter Jame BVBA
Luikersteenweg 12
3500 Hasselt

Tel: 011/74 39 54

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de Dokter Reyskens - Dokter Jame BVBA verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: Facturatie en boekhouding, Medisch onderzoek en diagnose, Wetenschappelijke studies, Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer, Rijksregisternummer Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, Biometrische gegevens: gewicht, BMI enz.…, Diagnosen:Medicatieschema’s, Medische beelden: RX, Botscan, NMR enz., Allergieën, Vaccinaties, Woonverband: gezinsrelaties, Locatie: woonplaatsbepaling, het verzorgen van de internet omgeving (webhosting); gedeeld gezondheidsdossier, het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …); het verzorgen (en verspreiden) van rapporten naar huisartsen, ziekenhuizen en specialisten. Alle personen die namens de Dokter Reyskens - Dokter Jame BVBA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens)